Detekcja i Pomiar Lotnych Związków Organicznych

Detekcja i Pomiar Lotnych Związków Organicznych

GAZ-PRO świadczy usługi detekcji obecności i pomiaru stężenia lotnych związków organicznych z wykorzystaniem detektora fotojonizacyjnego TIGER firmy ION Science.

Detektory PID są nieselektywne i pozwalają na określenie całkowitej ilość lotnych związków organicznych w danym obszarze lub pomieszczeniu.

Detektor PID używany przez naszą firmę charakteryzuje się dużym zakresem pracy – do 20 000ppm i może posłużyć do lokalizacji oraz określenia skali wycieków w instalacjach przemysłowych różnych związków chemicznych. Jego producent określa współczynniki przeliczeniowe dla ponad 480 LZO i substancji toksycznych.

Typowe zastosowanie detektora PID to:

 • ocena jakości powietrza w pomieszczeniach użytku publicznego (na przykład w szkołach, biurach, salach konferencyjnych, bibliotekach, itp.),
 • ocena pomieszczeń higienicznych oraz laboratoriów farmaceutycznych,
 • kontrola obecności atmosfery wybuchowej,
 • kontrola obecności LZO w glebie i wodzie,
 • monitorowanie wycieków i gazów z oczyszczalni ścieków,
 • kontrola stanu filtrów,
 • wykrywanie uszkodzeń, np. wycieków w instalacjach,
 • odbiory instalacji oraz budynków,
 • wykrywanie nieszczelności w materiałach niebezpiecznych,
 • kontrola magazynów z kosmetykami, chemią budowlaną lub pestycydami,
 • kontrola obecności LZO w zakładach poligraficznych podczas drukowania, laminowania powlekania
 • kontrola immisji w lakierniach przemysłowych,
 • lokalizacja miejsc podpaleń.

Detektor fotojonizacyjny PID zapewnia szybki pomiar i lokalizację źródła emisji niezorganizowanej LZO z instalacji. Zebrane dane umożliwiają identyfikację wadliwych urządzeń, źródeł wycieków a konsekwencji ich likwidację.

Dlaczego należy kontrolować poziom Lotnych związków Organicznych

Szacuję się, że lotne związki organiczne stanowią około 60% wszystkich zanieczyszczeń. Są one także poważą przyczyną chorób rakowych. Stanowią ok 73% związków obecnych na liście substancji rakotwórczych.

Lotne związki organiczne są obecne niemal we wszystkich produktach.

W naszym otoczeniu LZO można znaleźć w szeregu powszechnie używanych produktach. I tak np:

Jeśli uwzględnić fakt, że człowiek spędza w zamkniętych pomieszczeniach (biuro, dom, szkoła) ponad 50% czasu, to zrozumiała staje się przyczyna syndromu „chorego budynku”, którego objawami są wysuszone gardło, skóra, łzawienie, podrażnienie nosa, uczucie apatii, osłabiona zdolność koncentracji,zawroty głowy i nudności.

To dlatego tak bardzo ważny jest monitoring obecności oraz ocena ilościowa zawartości LZO, zarówno w obszarze instalacji przemysłowych jak i pomieszczeń biurowych.

Instalacje gazów w laboratoriach i przemyśle
Automatyka przemysłowa