STANDARD USŁUG

Działamy szybko i elastycznie gdyż wiemy, że każdy Klient ma inne potrzeby. W większości przepadków kalibrujemy sensory gazu bezpośrednio na obiekcie, co pozwala zredukować koszty oraz czas wykonywania usługi. Taki sposób kalibracji zapewnia ciągły monitoring obecności gazów na obiekcie. Wykryte usterki w miarę możliwości usuwamy na bieżąco.

Podczas realizacji zleceń korzystamy wyłącznie z atestowanych gazów wzorcowych i oryginalnych procedur serwisowych. Tylko taki sposób prowadzenia prac pozwala na właściwe określenie stanu urządzeń i poprawności działania całego systemu detekcji.

Typowy serwis systemu detekcji gazu składa się z:

  • sprawdzenia poprawności działania sensorów lub kalibrację sensorów gazu;
  • sprawdzenia działania i nastaw centrali systemu detekcji;
  • sprawdzenia działania sygnalizatorów;
  • sprawdzenia działania zaworów odcinających;
  • sprawdzenia połączeń elektrycznych;
  • sprawdzenia akumulatora w centrali i napięcia ładowania;
  • oczyszczenia elementów systemu z zabrudzeń.

Każda wykonywana kalibracja detektorów gazu jest potwierdzona indywidualnym świadectwem wzorcowania, a także potwierdzone protokołem, w którym jest informacja o poprawnym działaniu instalacji oraz o przeprowadzonej pracy i zleceniu. Ponadto znajduje się informacja o terminie następnej i wymaganej kalibracji detektorów.

Firma GAZ-PRO posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.