OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GAZ-PRO

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GAZ-PRO

Firma GAZ-PRO specjalizuje się w kalibracji detektorów GAZEX oraz serwisie systemów GAZEX oparów cieczy wybuchowych i toksycznych.

Kalibracja detektorów i serwis GAZEX, ALTER, ATESTGAZ oraz innych producentów to podstawowa części naszej działalności.
Serwis detektorów gazu w Warszawie oraz jej okolicach stanowi podstawowy obszar naszej działalności, ale także wykonujemy prace na terenie całej Polski. Projektujemy, montujemy, serwisujemy oraz sprzedajemy urządzenia i systemy detekcji oraz dystrybucji gazów.

Nasz zakres usług obejmuje wszelkie czynności związane ze serwisem instalacji gazowej, sprawdzenie szczelności instalacji, lokalizacją wycieków w instalacjach różnych gazów oraz sprawdzenie poprawności działania aktywnego systemu detekcji i ostrzegania przed zagrożeniem ze strony gazów i oparów.

Kalibrujemy sensory CO i LPG w garażach podziemnych, sensory metanu w kotłowniach i oczyszczalniach ścieków oraz inne detektory gazów i oparów cieczy we wszystkich gałęziach przemysłu.

W firmie GAZ-PRO mogą Państwo wykonać kalibrację przenośnych detektorów MSA, DRAGER, CROWCON lub wymienić/dołożyć brakujący sensor.

Firma GAZ-PRO zajmuje się także projektowaniem i wykonywaniem instalacji dystrybucji gazów w laboratoriach i przemyśle oraz lokalizacją wycieków w instalacjach gazowych. Nasza oferta w tym zakresie jest szersza niż tylko okresowe przeglądy instalacji gazowych dla gazu ziemnego. Lokalizujemy nieszczelności w instalacjach różnych gazów stosowanych w laboratoriach i przemyśle.

Poniżej znajdą Państwo przykładowe obszary naszej działalności.

ADMINISTRATORZY BUDYNKÓW
ADMINISTRATORZY BUDYNKÓW

Wykonujemy kalibrację detektorów oraz montaż i serwis systemów detekcji gazów w garażach podziemnych, kotłowniach gazowych, stacjach kontroli pojazdów, lokalach gastronomicznych, halach magazynowych, szpitalach oraz na innych obiektach.

Wykonujemy obowiązkowe roczne przeglądy instalacji gazowych w budynkach.

PRZEMYSŁ
PRZEMYSŁ

Dla zakładów produkcyjnych wykonujemy systemy detekcji gazów i oparów niebezpiecznych i wybuchowych. Oferujemy także okresowe sprawdzenia i kalibrację sensorów w systemach stacjonarnych i detektorach przenośnych.

Lokalizujemy wycieki w instalacjach gazów używanych w procesach produkcyjnych. Wykonujemy instalacje dystrybucji gazów i sprężonego powietrza.

Obsługujemy między innymi:

  • maszynownie chłodnicze – amoniak, freony
  • akumulatorownie – wodór
  • galwanizernie – cyjanowodór
  • malarnie – ksylen
  • terminale LPG
  • rozlewnie LPG
  • przemysł spożywczy
  • przemysł chemiczny
  • laboratoria chemiczne – szeroki zakres gazów.
LABORATORIA
LABORATORIA

W obszarze laboratoriów oferujemy systemy detekcja gazów i oparów oraz lokalizację nieszczelności w instalacjach gazów chromatograficznych,

Jesteśmy jedną z nielicznych firm wykonujących kalibrację sensorów oparów cieczy toksycznych i wybuchowych.

Wykonujemy kompleksowe instalacje dystrybucji gazów laboratoryjnych.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE
JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wykonujemy systemy detekcji gazów oraz okresowe sprawdzenia i kalibrację sensorów w takich obiektach jak:

• szpitale
• oczyszczalnie ścieków
• elektrownie i elektrociepłownie
• biogazownie
• inne obiekty